Skip to main content Skip to search
12 Jun 2020
27 min 31 sec
Audio Overview
Creators: 
Kristine Hildebrandt

Samten Dakpa is a Lowa speaker describing his experience with the 2015 Nepal Earthquake. 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • TSH
  talk some send -xx COP PART
  अब एक दुई कुरा गरौँ है।
  Let's talk few words!
 • TSH
  question what COP
  प्रश्न के?
  Question?
 • TSH
  elder.brother name Samten COP PART
  दाजुको नाम साम्तेन हैन?
  Your name is Samten, is not it?
 • SAM
  Samten Dakpa
  साम्तेन ढाक्पा
  It is Samten Dhakpa.
 • TSH
  Samten Dakpa
  साम्तेन ढाक्पा!
  Samten Dhakpa!
 • TSH
  Samten Dakpa birthplace Gilung COP PARTPART
  साम्तेन ढाक्पाको जन्मस्थान घिलिङ हो नि!
  Your birthplace is Ghiling, is not it?
 • SAM
  Gilung here
  यहिँ घिलिङ।
  Yes, in Ghiling.
 • TSH
  Gilung sit.RES -CONV year how.much/manygo -xx
  घिलिङ बस्नुभएको कति बर्ष.... ...भयो?
  How long have you been living in Ghiling?
 • SAM
  now year this middle -LOC study study -xx except nowget.birth -ABL that.side -LOC here straight COP PART
  यो विचमा पढेको समय बाहेक, जम्मेदेखि यहिँ हो।
  Except study time in the meantime, I am always here.
 • SAM
  now study study -xx PART outside sit.xxCOP
  अब पढ्ने बेला बाहिर बसेको थिएँ।
  For study, I had gone outside.
 • TSH
  study study -xx PART now
  अब पढेको चाहिँ।
  Then about study...
 • SAM
  study study -xx PART now year nine -ABLnow
  अब पढेको चाहिँ नौ बर्ष देखि
  As for study, at nine years...
 • SAM
  year nine year PART class two studyPART
  नौ बर्षमा दुई कछ्यामा पढेको थिएँ।
  I studied in grade 2 at nine years old.
 • TSH
  Dumba -LOC COP.xx
  डुम्बामा हो?
  It is in Dhumba?
 • SAM
  Dumba -LOC sit.xx PART
  ...ढुम्बामा बसेको थिएँ।
  I lived in Dhumba.
 • SAM
  house inside -LOC sit.xx COPPART
  घरमा बसेको थिएँ। (ढुम्बामा)
  In a house in Dhumba.
 • TSH
  Hello elder.brother Pema
  हेलो पेमा दाजु! (ङावाङ-फोन)
  Hello, Pema brother!
 • SAM
  now little winter PART
  अब म जाडो महिनामा....
  In the winter...
 • SAM
  father with always Tibetan study
  बाबा सँगै पढाई गरेँ।
  I studied with my father.
 • SAM
  summer PART Nepali land -LOC school -LOC go -xxdo -xx
  बर्षामा तलको ठाउँ, स्कुलमा जान्थेँ।
  In the summer, I used to go to school.
 • TSH
  Yes
  .......अँ....
  Yes....
 • SAM
  class five till PART that here studyCOP
  पाँच कक्षासम्म चाहिँ त्याहाँ पढेको थिएँ।
  I studied upto grade 5 there.
 • SAM
  that then here year one gap do -CONV sit.xx COP
  त्याहाँबाट एकबर्ष चाहिँ ग्याप गरेर यहिँ बसेको थिएँ।
  Then I did not study for one year.
 • SAM
  year one year full/whole
  एकबर्ष पुरै।
  The whole year.
 • SAM
  now DEM -ABL Jarjong -LOC go -xxCOP
  अनि त्यसपछि झारजोङमा गएको हो।
  Then, I went to Jharjong.
 • SAM
  1PL now again parents
  अब हाम्रो बाबाआमा....
  Then, our parents..
 • SAM
  traditons PART PART do need -xx
  ...रितीरिवाज।संस्कार पालना गर्नुपर्यो।
  We have to follow our custom.
 • SAM
  now that this do -CONV Jarjong towardsgo
  त्यसैकारण झार्जुङ तिर गएँ।
  Therefore, I went to Jharjung.
 • SAM
  then there year a.lot one sit.xx year seven eightone
  अनि त्याहाँ निकै बर्ष बसेँ, सात आठ बर्ष जस्तै।
  Then, I lived there for many years, around seven to eight years.
 • SAM
  there live
  त्याहाँ बसेँ।
  I lived there.
 • SAM
  now there medicine some study
  अनि त्याहाँ औषधिहरु पढेँ।
  Then I studied medicine there.
 • SAM
  then pray-worship study thatdo -CONV
  अनि पुजापाठ सबै सिके, यसो गरेर.....
  Then I studied prayers and worships etc.
 • SAM
  now that then then
  अनि त्यसपछि....
  Then, later...
 • SAM
  winter year two
  हिउँदमा दुईबर्ष..
  For two winters...
 • SAM
  Banaras high school -LOC
  वनारस कलेजमा....
  In Banaras College....
 • SAM
  month three three short.course study -LOC go -xxCOP
  तीन तीन महिना कोचिङ (ट्युसन) पढ्न गएको थिएँ।
  I went to coaching class for three months each time.
 • SAM
  here there high school -LOC
  यहाँ...उता कलेजमा....
  Here...in the college...
 • SAM
  Banaras
  वनारस...
  In Banaras...
 • TSH
  Banaras COP PART PART xx
  वनारसमा हो नि!
  In Banaras!
 • SAM
  then year one winter month one thereDharmasala -xx
  अनि एक बर्ष चाहिँ हिउँदमा उता धर्मशालामा
  Then, for one year in Dharmashala...
 • SAM
  medicine winter go -place -xx littleone
  हिउँदमा औषधिबारे बनाउने ठाउँमा अलिकति....
  Then, in the winter, something about medicine...
 • SAM
  there PART small one packed do -CONV live -xxNEG- get
  त्याहाँ ठाउँ पुरा भएको कारणले बस्न पाएन।
  I could not live there for some difficulties.
 • TSH
  month one COP say
  एक महिना हो नि!
  For one month!
 • SAM
  now 1PL a.lot contact xx PARTexcept
  अब हामीलाई एकदमै चिनेको छ भने मात्रै....
  If we have someone there, only then...
 • SAM
  then medicine coaching give.xxNEG- xx
  नत्र भने कोचिङ नपाईँदो रहेछ।
  Otherwise, we can't get coaching class.
 • TSH
  month one
  एक महिना!
  One month...
 • SAM
  month one little then that.side -LOC this.side -LOC do -CONVthen return -CONV come -xx
  अनि एकदुई महिना यताउता गरी फर्केर आएँ।
  Then, living for around two months, I returned back.
 • TSH
 • SAM
  now then here always sit.xx
  त्यसपछि म यहिँ बसेँ।
  After that, I lived here.
 • TSH
  elder.brother -POSS sibling Nyima Thileand
  दाजुको दाजुभाई न्यिमा ठिले र...
  Your brothers; Nyima Thile and...
 • SAM
  1PL two except NEG.xx COP
  हामी दुई जना भन्दा छैन।
  There was none except we two.
 • SAM
  this -LOC xx -xx PART this again uncle towards -POSSchildren -PL little xxCOP
  यता हुनेचाहिँ, अनि फेरी काका पट्टि बच्चाहरु अलिअलि छन।
  Those here; there are some children of my uncle.
 • SAM
  main.house inside up child two xxCOP
  मुलघरमा चाहिँ दुईवटा बच्चा छन
  In the main house, there are two children.
 • TSH
  elder.brother now life
  दाजु अब तपाईँको जिन्दगी....
  Brother, your life...
 • TSH
  wife when take -PTCP COP.xx
  विहे कहिले गर्नुभयो?
  When did you get married?
 • SAM
  now wife take -CONV year twelve littlego -xx
  अब बिहे गरेर बाह्र बर्ष जस्तो भयो।
  It has turned twelve years since I got married.
 • TSH
  now children how.much/many xx COP now
  अहिले कति वच्चाहरु छन?
  Do you have children?
 • SAM
  four
  चारजना।
  Four.
 • TSH
  four
  चार!
  Four!
 • TSH
  son/boy daughter
  केटाकेटी?
  Son or daughter?
 • SAM
  son/boy only
  छोरा मात्रै!
  Only sons.
 • TSH
  son/boy only COP PART
  छोरा मात्रै हो नि!
  Only sons!
 • TSH
  now where where xx COP
  अहिले कहाँ कहाँ छन?
  Where are they now?
 • SAM
  son/boy big PART
  ठुलो छोराचाहिँ..
  The eldest one is...
 • SAM
  Kathmandu -xx school -LOC xx
  काठमान्डौ स्कुलमा छ।
  ...in school in Kathmandu.
 • SAM
  Manjugokja -LOC
  मन्जुगोश्यामा। (विध्यालय)
  In Manjugosja.
 • SAM
  son/boy that below PART Tuktse -xx 1PLthis
  त्यसपछिको छोरा चाहिँ टुक्चेमा हाम्रो.....
  Next son is in Tukche...
 • SAM
  Nyingma.sect school one establish xxPART
  एउटा न्यिङ्मा स्कुल स्थापना गरेको छ नि
  There is Nyima shool established.
 • TSH
  Tuktse -xx COP PART
  टुक्चेमा हो नि!
  In Tukche!
 • SAM
  like.this do then
  यस्तो गर्यो अनि...
  Then, I did so and...
 • SAM
  child that middle -POSS below nine that school -LOCsend
  अब बच्चा बिचको तलको यहाँको स्कुलमा पठाएको छ।
  I have sent next child to the school down here.
 • SAM
  now small -SUPER PART here kindergarten -LOC xx COP
  अब सबैभन्दा सानो चाहिँ बाल-हेरचाहर केन्द्रमा राखेको छु।
  The smallest one is in child-care centre.
 • TSH
  then elder.brother now
  अनि दाजु अहिले...
  Then, brother...
 • TSH
  now work what inside xx doctor like do -CONVxx or again
  अहिले तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ?, डाक्टर जस्तो गर्नुहुन्छ कि फेरी!
  What work do you do?, or something like doctor...
 • SAM
  now book inside -LOC 1PL earlier culture
  अब हाम्रो पुस्तकमा भएजस्तै, पहिलेको सोचाई (दर्शन)
  Like what we have in our holy books, the traditional ideas..
 • SAM
  philosophy SELF -ERG that SELF -ERG now
  दर्शन अनुसारनै...
  According to our tradition...
 • SAM
  earlier -POSS custom and follow -xx follow -xx medicine -DAT priceNEG -xx do -CONV
  पहिले चलिआएको रीतिलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै औषधीलाई निशुल्क गरी....
  Following our custom, making the medicine free...
 • SAM
  place -LOC come -xx PART -DAT medicine somegive
  ठाउँमा आउनेहरुलाई औषधि दिने
  Giving medicine to those who come.
 • SAM
  then some inside -LOC
  अनि कोही घरमा..
  And for some at home..
 • SAM
  fit COND some inside -LOC take vein look medicinegive
  अट्यो भने घरमा बोलाई नाडि छामी औषधी दिने....
  If we have space here, we provide medicine measuring one's wrist beat
 • SAM
  that field PART and
  अनि यहिँ खेतिपाति र
  Then, cultivation and...
 • SAM
  then medicine
  अनि औषधी..
  ...and medicine...
 • TSH
  business -PL how
  व्यपार चाहिँ कस्तो नि!
  How is your business?
 • SAM
  now business PART this winter like one small oneexcept
  व्यापार भन्नाले हिउँदमा फाट्टफुट्ट मात्र
  Only a little business in the winter...
 • SAM
  business nine this COP PART but main PARTnow
  व्यपार चाहिँ यो हो भने मुख्यचाहिँ....
  There is no specific business.
 • SAM
  business PART PART now here stick -CONV live -xxCOP
  व्यापार चाहिँ अहिले म यहिँ गरेर बस्छु।
  I am living here doing business
 • TSH
  now restaurantPART
  अहिलेको रेस्टुरेन्ट चाहिँ।
  Then, the restaurant now..
 • SAM
  hotel this
  यो होटेल चाहिँ।
  This hotel..
 • TSH
  hotel this EXCL
  यो होटल नि!
  This hotel!
 • SAM
  Yes
  अँ।
  Yes.
 • TSH
  now this main.house separate -CONV then house when go -xx COPthathouse
  अब त्यो मुलघरबाट छुटेपछि यो घरचाहिँ केहिले बनाउनु भयो?
  After you started to live separately, when did you make the house?
 • SAM
  this house make -CONV year seven go.xx
  यो घर बनाएर सात बर्ष भयो।
  It has been seven years.
 • SAM
  pillar establish -xx -ABL
  खम्बा उठाए देखी
  Since I raised the pillars.
 • SAM
  this hotel do -CONV year three go.xx xx PART four go.xxxx PART like.this around except NEG- go -xx
  होटेल चलाएर तीन बर्ष, यो बर्ष गनेर चार बर्ष हुन्छ।
  I am running hotel here for four years.
 • TSH
  year three four earlier like.whatxx
  तीनचार वर्ष पहिले कस्तो थियो?
  How was it like before three/four years?
 • TSH
  business like.what become -xx hotel -POSS through -LOC
  होटेलको व्यापार कस्तो भयो?
  How was the hotel business?
 • SAM
  now business year -LOC year -LOC in.the.beginning -ABL littlepoor/weak xx
  अब व्यपार पहिले अलि नाजुक थियो।
  The condition of business was poor.
 • SAM
  then that then year -LOC year -LOC good good good go.PST then
  अनि त्यसपछि बर्षै पिच्छे राम्रो राम्रो राम्रो हुँदै गयो अनि
  Later on, it improved gradually.
 • SAM
  good good go PART PART 1PL house as.wellEXCL
  प्रगती भयो बनेर हाम्रो घर पनि
  Thinking that it progressed and the house..
 • SAM
  width big big go need -xx man more more go PARTPART NEG- fit -xx
  फराकीलो बनाउँदै बनाउँदै लैजानु पर्यो, मान्छे धेरै बढ्दै गए भने मान्छे
  I wanted to make a big house for if people increased I needed greater
 • SAM
  now say - day last ending like do -CONV nowwhole
  पोहोर साल अन्तिम जस्तो गरी अव सबै...
  Last year, I almost completed.
 • SAM
  final like do -xx COP
  अन्तिम जस्तो गरेँ।
  I completed it.
 • SAM
  now this.year what COP again earthquake come -CONV
  यसपाली फेरी भुकम्प आयो।
  The earthquake hit this year.
 • SAM
  now PART make PART NEG- make -xx like one makeput -xx PART
  अब के बनायो पनि नबनाए जस्तै बनाईदियो क्यारे।
  The earthquake ruined it badly.
 • TSH
  this.year this PART
  अब यसपाली त
  Then, this year...
 • TSH
  earthquake come -xx COP Baishak -LOC
  बैशाखमा भुकम्प आयो।
  The earthquake hit in the month of Baisakh..
 • TSH
  this earthquake come time moment -LOC elder.brother where sit.RESxx now
  यो भुकम्प आउँदा दाजु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो?
  When were you sitting while the earthquake hit?
 • SAM
  earthquake come time moment -LOC 1 main.house house old -xxxx that moment -LOC father go time do
  त्यतिबेला म पुरानो मुलघरमा बाबा वितेकै बेला
  I was in my old house; my father died...
 • SAM
  now there day take.care -xx and do -CONV now here doorclose put COP extreme
  त्यहाँ क्रियापुत्रिको कामको लागी भनेर यहाँ घर बन्द गरि गएको थिएँ।
  For the mourning ceremony, I went there closing my house here.
 • SAM
  now here door close PART except PART there PART work do -xxNEG.xx COP morningevening
  यता घर बन्द नगरीकन उता काम गर्ने मान्छे छैन, विहान बेलुका
  There is none to help there without closing the house here.
 • SAM
  incense offer pray recite then again morning PART Lamacall forty-nine catch
  धुप-बाल्ने, मन्त्र जप्ने अनि बिहान लामा बोलाई अनि पुजापाठ गर्ने...
  To light incense, chant prayers, and make do worship inviting Lama
 • TSH
  how do -CONV come -xx earthquake PART elder.brotherhouse -xx sit.RES xx COP
  भुकम्प कसरी आयो जब तपाईँ हुँदा खेरी?
  How did you feel the earthquake?
 • SAM
  in.the.beginning PART PART 1PL all xx inside -LOC xxxx -xx PART
  सुरुमा त हामीहरु सबै घरमै थियो हुन त।
  In the beginnig, we were all at home.
 • SAM
  now food eat -xx do -xx xx twelve o'clock time 1PLfood eat -xx time COP COP -xx PART
  अनि खान खानै लागेको थियो, बार बजे चाहिँ आखिर हाम्रो खाना खाने बेला हो
  We were about to have meal; 12 o'clock is our lunchtime.
 • TSH
  twelve o'clock how.much/many COP.xx
  ए बार बजे जति थियो!
  It was around 12 o'clock.
 • SAM
  then uncle terrace -LOC xx then1
  अनि बुबा पनि कौशिमा हुनुहुन्थ्यो, अनि म...
  And....was on the top of the house and I...
 • SAM
  terrace -LOC go -xx rain some rain.lightly do -xxsay -CONV
  पानी सिमसिम परेछ भनेर कौशिमा गएको थिएँ।
  I went on the top of the house seeing drizzling rain.
 • SAM
  now thunder like one sound.ONOM say.xx what sky dry -LOCthunder make.noise -xx think -xx mind inside PART -LOC
  अब आकासबाट घुरुरु गरेको थियो, सुख्खा आकासमा(सफा आकास) पनि किन
  There was sound in the sky; to my surprise, the clean sky was
 • TSH
 • SAM
  rain some rain.lightly do -xx manure some put.in -CONVput xx manure PART now what water.xx get.wet -xx xxsay -CONV
  पानी सिम सिम पर्दै थियो, मलहरु सुकाइराखेको थिएँ, मलहरु पानीले भिज्छ
  The rain was falling lightly; I had put fertelizer in the sunlight
 • SAM
  tarp take cover -xx go -INF say -CONV tarp take -CONV PARTtarp PART half -ALSO cover NEG- finish manure PART -LOC
  त्रिपालले मललाई छोप्छु भनेर त्रिपाल लगि मललाई आधि भाग पनि छोप्न
  I took tarpaulin to cover fertelizer and just covered almost half...
 • SAM
  that PART -LOC
  त्यसलाई।
  For this...
 • SAM
  then move move move do -xx PART whatdo -xx say -CONV later -LOC PART Chyangma.tree treebig one that ADRS.HON monk -POSS Chyangma.tree PART
  अनि..........थर थर थर गरेको थियो, आबि, के गर्छ भनेर सोचेँ, पछि ठुलो
  It trembled at once; I was surprised and I saw the big Chyangmo
 • SAM
  Chyangma.tree all PART like.this do -xx top up -LOCair come -xx like
  च्याङ्माको रुखहरु सबै यस्तो गरेर हल्लिदै थियो, माथिबाट हावा आएको झैँ
  Chyangma trees were moving as if big wind came...
 • TSH
  xx
  अँ...
 • SAM
  then 1 leg PART not.at.once place -LOC live ableNEG- able -xx
  अनि मेरो खुट्टा भुईँमा पटक्कै बस्नै सकेको थिएन ,
  I could not control my leg.
 • SAM
  then 3 two come.out -CONV come -xx 3PLthree
  अनि उनिहरु दुईजना निस्केर आए, उनीहरु तीनजना।
  Then, they three came outside.
 • SAM
  mother child two
  आमा, बच्चा दुईजना
  Mother and two children.
 • SAM
  day Thinley daughter PART again xx COP thatday
  न्यिमा ठिलेको छोरी पनि थियो, त्यो दिन
  There was Nyima Thile's daughter as well in the day.
 • TSH
 • SAM
  then she 3PL four.CL.xx shout.and.cry do -xx come.out -CONVcome -xx
  अनि उनि चारजनानै तर्सिई बाहिर निस्केर आए।
  Then, all four came running outside scared.
 • SAM
  stupa three near.to.door -xx stupa three xxCOP Three.type Gombo house old-xx
  दैलो निर स्तुपा थियो, पुरानो घर अगाडि रिकसुम गोम्बो (तीन-भगवान) छ।
  Near the door was a Stupa; in front of the old house, there is Riksum
 • SAM
  stupa that.xx like.this do -CONV NEG- fall.down aroundbecome -xx PART
  ती स्तुपाहरु त भत्केला झैँ भयो...
  These Stupas shaked very badly.
 • SAM
  then up terrace -LOC pile.of.firewood -PL PART to.here move.ONOMmove.ONOM do do inside -LOC some some go go outside some somecome come do -CONV
  अनि के कौशिको दाउराको चाङ त यता हल्लिई हल्लिई, भित्र यतातिर आउँदैँ
  Everything was shaking violently and we rushed in hurry.
 • SAM
  now what say -xx NEG.xx 1PL now earlier customPART -LOC
  अब के हो भनेँ, पहिले पुर्खौलीको रीति।चलन अनुसार
  According to our tradition...
 • SAM
  God.Tordze-Chopa land press say -xx that saysay -xx
  धोर्जे च्योपा सा न्योन भनि मन्त्र जप्नु पर्ने
  We have to utter, God press the earth!
 • SAM
  that say -CONV live land put -xx now live -ALSO exceptdo -ALSO what -ALSO NEG- xx
  त्यो जपेर भुईँमा बस्नुभन्दा अरु केहि गर्नु थिएन
  We could only utter those Mantras; we could not do anything more.
 • TSH
  house outside COP.xx or
  घर बाहिर हो कि?
  It is outside house?
 • SAM
  house outside
  घर बाहिर।
  Outside house.
 • SAM
  then uncle upstair -LOC xx COP down descendNEG- able -PTCPCOP
  अनि बाबा चाहिँ माथि हुनुहुन्थ्यो, तल झर्न सक्नुभएन।
  And father was in the upper storey; he could not come down.
 • TSH
 • SAM
  now mother child two and she come.out able -PTCPCOP
  अनि आमा बच्चा दुईजना र उ निस्किन सकेको थियो।
  Mother, two children and she? were able to come out.
 • SAM
  child -PL remaining -PL school -LOC xxCOP
  अरु बाँकि बच्चाहरु स्कुलमा थियो।
  Rest of the children were in school.
 • TSH
 • SAM
  then that outside come -CONV then what do -xx PART a.lotsome NEG- xx
  अनि बाहिर निस्की, त्यति गर्ने नि...
  Coming out and doing this...
 • SAM
  do one outside live -xx again come -xx COP tell.xx PART 3PLteacher -say
  अलिबेर बाहिर बसेँ, फेरी आउँछ भनेर मान्छेहरुले के के भन्दै थियो
  I lived for awhile outside; but, people were fearing that it would
 • SAM
  times two what do -CONV again come -xx COPsay
  दुइपटक जसरी भनेपनि आउँछ भनेर भन्छन।
  The earthquake always comes two times, it was said.
 • SAM
  big small like.what one come COND
  सानो ठुलो जस्तो भएपनि।
  Either big or small.
 • SAM
  now that say -CONV outside come.out -CONVlive -xx
  त्यसकारण बाहिर निस्केर बसेँ।
  So, we came out and lived outside.
 • SAM
  little NEG- come then
  अलि बेर आएन अनि..
  It did not hit for sometime...
 • SAM
  then what there house old NEG- fall.down - xx PART nowsit.xx COP here PART house little better xx.POSSIBLsay -CONV think -xx
  उता घर पुरानो त नभत्केकोले यता त नयाँ घर त राम्रै होला भन्ने सोचेँ।
  Since the old house is still normal I thouht the new house to be okay.
 • SAM
  then 1PL -POSS two three little here see -xx come -xx uncle1
  अनि हामी दुइतिन जना हेर्न आयौँ बाबा म...
  Then, some of us came to see: father, me...
 • SAM
  1PL three
  हामी तीन जना।
  We three.
 • SAM
  here come -xx -EMPH PART DEM corner PART xx do -CONV open -CONVlivexx
  यता आउँदा खेरी त्यो कुना पट्टि चाहिँ फाटेर बसेको थियो।
  When we arrived here, there was crack at that corner.
 • SAM
  wide do -CONV
  यसो गरि...
  Doing this...
 • SAM
  now 1PL hand two -CL.xx together put COND fit -xxxx
  दुबै हात सँगै हाल्दा पनि पस्दो रहेछ।
  The crack was very big; we could insert our two hands together.
 • SAM
  in.the.beginning this day PART -xx
  पहिले त्यो दिनमा
  In the first day...
 • TSH
 • SAM
  that then
  त्यसपछि...
  Then...
 • SAM
  this this this door PART close that do -CONV PART outsidecome.out -xx go -xx -EMPHPART
  यसो यसो यसो गरी यो ढोका बन्द गरेर बाहिर निस्केर जाँदा खेरी त
  When we closed the door and came out....
 • SAM
  that corner -LOC arrive NEG- arrive -xx again come -xxcome -xx
  त्यो कुनातिर पुग्दा नपुग्दै फेरी आईहाल्यो।
  We were just about to reach to that corner, it hit again.
 • TSH
 • SAM
  house all PART that do -xx PART 1PL airwalk -xx like like
  हाम्रो घर त यस्तो यस्तो गरि हावा आए झैँ हल्लियो।
  Our house shaked like this, as if the big wind came.
 • TSH
 • SAM
  then
  अनि...
  Then...
 • SAM
  that day PART that come -xx COP and.then thatthen
  त्यस दिनमा आएको थियो, त्यस पछि...
  It hit that day; later on...
 • SAM
  that.side -LOC return -xx go -xx then what man live - place PARTNEG- xx
  उता फर्केर गएँ, अनि के त मान्छे बस्ने खालको त थिएन।
  I returned back; it was not suitable for living here.
 • SAM
  then PART fear fear fear now inside PART -ABL ration likesome clothes like some nowwhat
  अनि के डराउँदै डराउँदै घरभित्र बाट अन्न जस्तो र लुगाफाटो र.....
  With fear, the food and clothes from house...
 • SAM
  one terrace -ABL down down up yard -LOC throw one insidePART -ABL outside take.out do -CONV
  एकजना चाहिँ माथिबाट आँगनमा फाल्दै (समान) एकजना चाहिँ भित्रबाट बाहिर
  One throwing objects from upstairs while another taking out from
 • SAM
  then DEM.DIS anyhow take.out -CONV then
  अनि यसरी हतार हतारमा हस्याङफस्याङग गर्दै अनि..
  In hurry, in such a way...
 • SAM
  outside sit.xxharvest.ground -xx
  बाहिर बसेँ, धान उठाउने ठाउँमा।
  We lived outside at that time.
 • TSH
 • SAM
  tarp old one fix do -CONV
  त्रिपाल थोत्रो एउटा हालेर
  Arranging one old tarpaulin...
 • TSH
  this day wall -PL fall.down -xx orlike.this
  त्यसदिन पर्खालहरु भत्क्यो कि?
  Did the walls fall down that day?
 • TSH
  fall.down -xx like become -xx howbecome -xx
  चर्किने जस्तै भयो? कस्तो भयो?
  Cracked? or how was it like?
 • SAM
  most.of fall.down -xx except fall.down -xx for.that a.lotNEG- fall.down
  धेरैजसो चर्किने भन्दा भत्किने चाहिँ भत्केन
  Many got cracked; not much fallen down.
 • SAM
  fall.down -xx PART now house 1PL
  भत्किने चाहिँ त हाम्रो घर।
  As for crumbling, our house...
 • SAM
  goat.house some like some harvest.place some like somelike.that some garden like.this a.lotfall.down -xx
  बाख्राको खोरहरु र बारि बगैँचाहरु जस्ता धेरै भत्कियो।
  The goat-farm, gardens etc. fell down.
 • SAM
  house PART extreme NEG- fall.down fall.down -xx onlyNEG- fall.down - xx COP
  घरचाहिँ त पुरै ध्वस्त चाहिँ कुनै पनि भएन।
  None of the houses has been totally damaged.
 • TSH
 • SAM
  live -xx NEG -xx now fear -xx SELF except NEG.xxCOP
  बस्न नै नसक्ने हालत डरलाग्दो अबस्था थियो।
  It was difficult to live; it was scary.
 • SAM
  NEG- crack -xx place all crack -CONV here now 1PL thispillar new fit.xx this allpieces
  नचर्केको ठाउँ सबै चर्कियो, नयाँ खम्बाहरु सबै चिराचिरा
  There are everywhere cracks; new pillars all have cracks.
 • SAM
  root -ABL up -ABL down till
  माथिबाट तलसम्म
  From top to bottom.
 • SAM
  then what land all house all now what that theninside
  यताको जमिन सबै र घर सबै त ....
  All the land and houses here..
 • SAM
  now there that moment -LOC holy.water some little offer -xxxx house new -LOC that do -CONV holy.water offerbutter.lamp offer -xx xx
  त्यसबेला नयाँ घरमा पानी र बत्तिहरु बाल्दै थिएँ,
  I was planning to arrange water and electricity in new house.
 • SAM
  like.what do -CONV effect get -PTCP xx.POSSIBL there houseold PART -LOC like.this like one NEG- fall.down -PTCP
  कसरी यसमा असर परेको होला उता पुरानो घरमा भने केहि खसेको छैन (केहि
  How has this house been so damaged?, there has been no such damage in
 • SAM
  here PART whole place -LOC throw putxx
  यता भने भुईँमा लथालिङग थियो।
  It is damaged everywhere here.
 • SAM
  water.offering.bowl -PL all
  पानी-चढाउने-भाँडोहरु सबै
  All the water-pots...
 • TSH
  house PART new COP PART this PART
  यो घर त नयाँ घर हो नि?
  This house is new one!
 • SAM
  house year one again NEG- go -xxCOP
  यो घर एक बर्ष पनि पुगेको छैन।
  It has not been even one year.
 • SAM
  now house make -xx count COND
  घर बनाएको गन्ने हो भने...
  Just after completing the house...
 • TSH
  house make -xx do -ABL
  घर बनाउनु भएर?
  Building the house..
 • SAM
  now year
  अब बर्ष
  Now...
 • SAM
  earlier PART this ground.floor make -CONV year one two around gapdo -CONV what -ALSO NEG- make
  पहिला यो भुईँतला बनाएर एकदुई बर्ष केहि बनाएन
  First I made this ground-floor and I left it for some years.
 • SAM
  now that then man PART come - xx come - xxsay -CONV
  त्यसपछि मान्छेहरु आउँछ भनेर..
  Thinking that it runs well...
 • SAM
  now little little business one come PART come -INF COP businessone do PART do -INF COP life -LOC PART
  व्यपार हुन नि हुन्छ, जीन्गदिमा एउटा ब्यापार गर्नु त गर्नु नै पर्छ हैन।
  It is suitable for business; anyway, I have to do at leat one
 • SAM
  children -POSS thought do -CONV little one width big doCOND good arrive -xx or say -CONV widthbig
  वच्चाहरुको लागि भनेर अलिकति ब्यपार बढाए राम्रो हुन्छ कि भनि....
  I thought increase in business will be better for us.
 • SAM
  do -xx COP then upstairmake
  बढाएँ, अनि माथि तल्ला बनाएँ।
  I added next floor in the house.
 • SAM
  earlier upstair make -xx or opinion PART xx -ALSONEG
  पहिला त माथिल्लो तला बनाउने विचार त छँदै थिएन।
  I did not have a plan of making upper floor earlier.
 • SAM
  in.the.beginning PART PART
  पहिला चाहिँ त।
  In the beginning!
 • SAM
  now upstair make PART be.good -xx say -CONV then year earlierPART this makethen
  अब चाहिँ माथिल्लो तला बनाए हुन्छ भनी सोचेर बनाएँ अनि
  I thought it would be better to make upper floor and made it.
 • SAM
  make -CONV 1 winter PART India -LOC live -xxtime -EMPH
  बनाएर हिउँदोमा भारतमा बस्दा खेरी ..
  Making this, and spending winter time in India...
 • SAM
  worry come - xx come -xx
  चिन्ता चाहिँ हुने थियो।
  It would be worrisome.
 • SAM
  now this.year upstair one make put xx COP now fall.downxx.POSSIBL or what do xx.POSSIBL say -CONV land PART baddo -CONV PART
  यसपाली माथि तला बढाएको छु, अनि त्यो भत्कियो होला कि के भयो होला भनि
  I made this upper floor this year; whether it got damaged or happened
 • TSH
  elder.brother what think -xxxx
  दाजु अब तपाईँ के सोच्नुहुन्छ?
  Brother! what do you think?
 • TSH
  house old PART NEG- fall.downxx
  पुरानो घरचाहिँ नभत्किएको हुँदा...
  The old house is not much damaged
 • TSH
  NEG- crack xx COND size bigPART
  त्यति धेरै असर नभएको हो नि त..
  There is not much damage, is not it?
 • TSH
  this size big become -xx COPsay
  यो चाहिँ धेरै असर भएको हो नि?
  It has been damaged badly!
 • TSH
  main effect like reason like whatsee - xx
  खास क्षतीको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ?
  What do you see the main reason for this?
 • SAM
  now up saying say 1PL this
  यहाँको मान्छेको भनाईअनुसार (माथि भेगको मान्छे)
  According to the people here...
 • SAM
  particularly village this landSELF
  खासै गरी यो गाउँको जमिन आफै..
  Actually, the land of this village is...
 • SAM
  a.lot.TIB bad xx earlier earlier flood come -xxstory -ALSOxx
  धेरै नराम्रो छ, पहिले पहिले बाढि आएको कहानी पनि छ।
  It is very weak; there are stories of floods in early times.
 • SAM
  now that do -CONV place PART itself 1PL foundation dig -xxsay COND
  यस कारण हामीले जमिन खन्यो भनेबित्तिकै।
  The reason is: if we dig the land...
 • SAM
  foot one dig COND what -ALSO NEG- xx foot two down dig -xxCOND water come.out xx do -x
  एक फुट खन्दा केहि हुँदैन, दुई फुट खन्यो भने खन्ने बित्तिकै पानी
  If we dig one foot, it is normal; but, it if dig two fit we get water
 • TSH
  water come.out -xx EXC
  पानी निस्किन्छ हैन?
  The water comes out.
 • SAM
  actually house this -LOC this house this foundation like1PL village this -LOC xx -ALSO NEG.xxCOP
  खासगरी यस गाउँमा यो घरजस्तो जग जस्तो (बलियो) छँदै छैन।
  Actually, there is no place in the village which is stronger than
 • SAM
  this down towards -LOC foot four xx COP man seeNEG- see do -xx COP foundation dig time -LOC PART
  यसको जग चार फुट छ, मान्छेले त्यस जगको फेद आँखाले देख्ने नदेख्ने
  This house has its bottom four feet down; It was difficult to see at
 • SAM
  this water this.much this.much which take.out -CONV watertake.out -CONV foundation establish -PTCP PART
  यति यति पानी भरेर निकाली जग बनाएको थियो।
  We took out a lot of water from there before we made the house.
 • SAM
  house this again
  यो घरचाहिँ।
  In this house.
 • SAM
  then foundation all breadth foot four five arounddig -CONV
  अनि जग सबैको चौडाई चार पाँच फिट जति खनी...
  I dug four to five feet of space around it's foundation.
 • SAM
  now stone house be.sufficient -xx stone get.birth putxx COP now whole foundation -LOC go -xx COP
  घर बनाउन बटुलेको ढुङ्गा जम्मै जगमा गएको थियो।
  All the stones sufficient to built the house went into its foundation.
 • SAM
  that moment -LOC room four except makeNEG- able
  त्यसबेला चारबटा कोठा भन्दा बनाउन सकिएन।
  I could not make more than four rooms at that time.
 • SAM
  particularly land itself bad xx
  खासै यो जमिन नै नराम्रो छ।
  The land is not good indeed.
 • TSH
  land itself bad xx PART
  ए, जमिन नराम्रो छ!
  Yes, the land is not good.
 • SAM
  land a.lot good NEG- xx
  यो जमिन त्यति राम्रो छैन।
  This land is not good.
 • TSH
 • TSH
  elder.brother place other -LOC xx -xxCOP.xx
  दाजु तपाइँको जमिन अरु ठाउँमा पनि छ?
  You have land in other places, have not you?
 • SAM
  now land other land PART what now earlier main.house old -LOCPART what field.area -LOC exceptPART
  अब के अरु हाम्रो पुर्खौलि जग्गा जमिनहरु पाखामा बाहेक...
  Our parent's lands in this area are all in the far away places.
 • SAM
  field all except road -LOC PART land one again NEG.xxCOP
  खेत तिर भन्दा बाटोमा त एउटै जग्गा छैन।
  We do not have other lands except the planting fields.
 • SAM
  now field up house make PART PARTNEG- be.good
  अनि खेत माथि घर बनाएर त हुँदैन।
  We can't make houses in the planting fields.
 • TSH
 • SAM
  now son/boy -PL 1PL -PL like COP what corner some -LOC whatfield
  तपाईँजस्तो के हाम्रो पनि खेत कुनातिर...
  All our planting fields are far from roads.
 • SAM
  now normal SELF except road up that field say -xxthis -PL -LOC say -xx road -LOC land NEG.xx COP
  बिचमा भन्दा बाटो निर खेत जमिन भन्ने कुनै छैन।
  They all fall in the middle of the others land.
 • TSH
 • SAM
  earlier main.house big PART -LOC land inside except outsideNEG- xx
  पहिला पुर्खौलिलाई जग्गा जमिन भित्र भन्दा बाहिर एउटै छैन। (विचमा छ)
  Our parents had all their lands in the middle of other peoples land.
 • TSH
  elder.brother -POSS now earthquake say PART how one -DATsee -xx
  दाजुले अब भुकम्प भन्दा कस्तो देखिन्छ? (अर्थ)
  What do you think the earthquake is?
 • TSH
  earthquake what do -CONV come -xx PART earthquake say PART like.whatone xx PART shape like xxPART
  भुकम्प किन आउँछ, के कारणले आउँछ,त्यसको रुप जस्तो भयो भने...
  Why does the earthquake strike? What could be the reason? If it has
 • TSH
  how xx PART
  कस्तो होला? (ङावाङ)
  What form does it have?
 • SAM
  now then 1PL opinion a.lot know -xxNEG- xx
  अब यसबारे चाहिँ हामीले केहि जानेको छैन।
  I don't know about this much.
 • SAM
  xx
  होईन!
  Is not it so?
 • SAM
  now what COP NEG now saying PART many xx somePART
  अब के हो होईन, भनाई त धेरै छन कसैले त
  What to believe?, there are many opinions..
 • SAM
  1PL this lowland.people like some come -NMLZ -PLPART
  हाम्रो यहाँ तलको-मान्छेहरु जस्ता आउनेहरुले त
  People from downwad areas generally say..
 • SAM
  यो त भुईँचालो आएको होईन
  This is not an earthquake.
 • SAM
  say
  पानी उम्लेर बाफ निक्लिने ठाउँ नभएर हल्लेको..हो भन्छन।
  It is for just because of the release of vapour when the water gets
 • SAM
  know.NEG COP
  बुझ्नै सक्दैन।
  We coulld not understand it.
 • TSH
  son/boy drink.RES
  भाई पिउनुस! (चिया!)
  Take your tea!
 • TSH
  1 NEG 1 PART become -xx
  पर्दैन, मलाई त भयो।
  I don't need.
 • SAM
  then 1PL -ERG man -PL saynow
  अनि हाम्रो मान्छेहरुले भने
  Then our people here say...
 • SAM
  earthquake say -CONV then what
  सायोम (भुकम्प) भनेर के
  Then, the earthquke is...
 • SAM
  earthquake then now who.knows then 1PL this tortoiselike now 1PL this
  सोगुल भन्छन अनि हाम्रो यहाँ कछुवा जस्तै।
  They call it Songul and it is like tortoise.
 • SAM
  xx xx Pungdo Pungdo like then that some -DATtail get -xx some -DAT head get -xx some -DAT
  पुङ्दु जस्तै कतातिर पुच्छर पर्ने, कतैतिर टाउको पर्ने, (पुङदु‍‍:
  It's like Pungdu: it's different parts fall in different places..
 • SAM
  leg.and.hand get -xx like.this come -xx COPthen
  हातखुट्टा पर्ने हुँदो रहेछ अनि...
  It's hand and legs etc. fall in different places.
 • SAM
  that -LOC depend -CONV 3 now
  त्यसलाई मानेर...
  Considering it so...
 • SAM
  time time -LOC shake -xx COP shake -CONV that come -xxCOP say -xx like.this saying some hear -xx except now
  समय समयमा हल्लिन्छ, त्यो हल्लेर भुकम्प आउँछ भन्ने मात्र सुनेको
  It shakes in different times; this causes earthquake, I have heard
 • SAM
  opinion earlier PART now PART
  विचार सत्यतथ्य चाहिँ...
  The main facts...
 • SAM
  what COP NEG know -xx NEG- xx
  के हो होईन थाहा छैन।
  I don't know it.
 • TSH
  fear big -SUPER PART now
  धेरै डरलाग्दो चाहिँ...
  The most scary one..
 • TSH
  this.year come -xx COPearthquake
  यसपाली आएको थियो नि, भुँइचालो!
  It hit this year; this earthquake!
 • SAM
  fear big -SUPER PART this.year do land inside -LOCdifference big much xx
  यसपाली चाहिँ सबैभन्दा डरलाग्दो भएको थियो, जमिनमा धेरै फरक थियो।
  It was actually very scary this year; it has caused a lot of changes
 • SAM
  now land dry and cold inside -LOC big much differencexx
  सुख्खा जमिन र भिजेको जमिन विच धेरै फरक छ।
  There is vast difference between wet and dry lands.
 • SAM
  now 1PL COP PART Nepali -LOC marsh talk -xx xxPART
  अब हाम्रो नेपालीमा भन्नुपर्दा सिम जग्गा।
  In our usual tongue, we call it 'Sim Jagga' (wet place).
 • SAM
  1PL -POSS COP PART marsh like become -CONVPART
  हाम्रो यहाँ चाहिँ सिम जग्गा जस्तो भएर।
  Because of wet land here...
 • SAM
  in.the.midst.of -LOC water do
  त्यो माथि पानी भएर।
  Because of water there..
 • SAM
  that -LOC effect a.lot bigxx
  यसमा धेरै क्षति पर्दो रहेछ।
  There occurs a lot of damage.
 • TSH
  now early -ABL From then then
  यता पहिले देखी
  From the beginning..
 • TSH
  early -ABL know xx -xx COP PART Ghiling this marshland-LOC
  पहिला नै थाहा थियो नि घिलिङ (गाउँ) चाहिँ चरन-क्षेत्र हो भनेर
  It was earlier known that Ghiling is a pasture land.
 • SAM
 • TSH
  now village PART marshland -LOC make -PTCP COPsay -CONV
  यो गाउँचाहिँ सिममा बनेको छ भनेर।
  This village was established in the pasture.
 • TSH
  this time -LOC then earthquake one arrive -xx or say -CONV thenthought -LOC NEG- rise COP.xx
  त्यहि बेला भुकम्प आउला कि भनि मनमा सोचेको थिएन?
  Did nobody think that there the earthquake might affect this area
 • SAM
  DEM.DIS -LOC where rise -INF
  यस्तो त कहाँ सोच्छ र?
  Who thinks like this?
 • TSH
  who again NEG- rise COP PART
  कसैले पनि सोचेको थिएन नि!
  Nobody thougt about it!
 • SAM
  now 3PL house old make make -xx now generation generationgo -NMLZ -PL year one one
  उनिहरु जोसँग पहिलै बनेको पुरानो घर भएकोहरुले पनि, एक एक बर्षमा...
  Those who had made houses earlier, and had to make houses every each
 • SAM
  year five six -ABL house time one one makeneed -NMLZ -PL.ALSO
  पाँच छ बर्षमा नै घर बनाउनुपर्ने हरुले पनि
  Those who had to make houses each five/six years could not...
 • SAM
  like.this thought NEG- do -xx 1PL house newmake -NMLZ -DAT where know -xx
  सोच्न सकेनन भने हामी नयाँघर बनाउनु पर्ने हरुले त कहाँ सोच्न सक्छ र!
  They could not think about it; we who make new houses now can't think
 • TSH
  yes yes
  ए।
  Yes!
 • SAM
  earlier PART place old -LOC dryland -LOClive -xx
  पहिला त पुरानो सुख्खा जग्गामा बस्ने
  Earlier, they were living in dry places.
 • SAM
  house old -LOC
  पुरानो घरमा।
  In older houses..
 • TSH
  TV -PL -LOC again year eighty -PL -LOC come -xx say -CONV ninetyyear earthquake
  टिभिमा त असि बर्षमा भुईँचालो आउँछ भनेर नब्वे सालको भूँईचालो
  In TV, it is often told that earthquake hits every eighty years; the
 • TSH
  now year eighty like.this earlier
  अब असि बर्ष यस्तो पहिले..
  Around eighty years ago.
 • TSH
 • SAM
  like.this PART come -xx say -CONV prediction xx NEG.xxCOP
  यत्रो आउँछ भनेर सोचमा थिएन।
  We did not think such a big earthquake would come.
 • SAM
  TV PART xx -ALSO NEG.xx COP
  टि भि त छँदै थिएन।
  We did not have television.
 • TSH
  come -xx PART all -DAT know xx COP EXCL come -INF COPsay -CONV when come -xx when come-xx
  आउँछ भनेर त सबैलाई थाहा थियो, तर कहिले आउँने कहिले आउने, हैन! (ङावाङ)
  Everybody knew it would hit; but, nobody knew when it would hit.
 • TSH
  PART but now
  तैपनि
  However...
 • TSH
  come -INF COP know xx COP this -LOC now land wet -LOCpossibility become -xx say -CONV EXCL
  आउँछ भनेर त थाहा थियो, यो भिजेको जमिनमा असर हुने सम्भावना थाहा थियो
  We knew that it would come; we also knew that there will be much
 • TSH
  like.this some again
  यस्तो जस्तै..
  Like this...
 • TSH
  preserve like try some do able -xxPART
  सुरक्षा र उपायहरु केहि गर्न सक्थ्यो होला नि!
  We could have adopted some measures, could not we?
 • TSH
  now but thought not.at.all NEG.xx COP PART like.what come -xxsay -CONV
  तर पनि तपाईँको सोचमा केहि थिएन किनकी कस्तो (भुकम्प) आउँछ होला भनेर
  Actually you did not think about it properly, did you?
 • SAM
  that SELF PART thought earlier
  त्यस्तो (उपाय-सोच) त पहिला
  About such measures...
 • SAM
  now work do -xx time -LOC thought see -xx NEG- see -xxPARTwhat
  पहिला काम गर्ने बेला त यस्तो सोचमा आएकै थिएन, अनि के त
  I did not think about it while building a house.
 • SAM
  this middle -LOC now
  त्यो बिचमा अब..
  In between...
 • SAM
  make -INF say -CONV thought now NEG- xx PART now landthis -LOC
  बनाउँछु भनेर त सोचेको थिएन, यो माटो यो जमिनमा
  I did not even think about building a house; in this land...
 • SAM
  like.this one earthquake one like.this land wet -LOClike.this
  यत्रो भुकम्प आएर, चिसो जमिनमा यत्रो...
  With such an earthquake in such wet land...
 • SAM
  size big one come -xx say -CONV thoughtPART
  भयानक (भुकम्प) आउँछ भन्ने सोचमा....
  Thinking that the big earthquake will hit...
 • SAM
  eye PART see finish -CONV 1PL make -INF say -CONV thought PARTPART NEG.come
  आँखाले देखिसके पछि बनाउँछू (घर) भनेर सोचमा त अब आउँदैन। (धेरै असर
  We don't care it even after we face such an earthquake.
 • TSH
 • SAM
  again instant PART -LOC live - land PART PART what do - xx - xxneed -xx
  फेरी तत्काल बस्नको लागी जसरी पनि चाहियो।
  For shelter, we have to make house immediately.
 • SAM
  immediately sudden -LOC new PART make able NEG.xx where makeable -INF
  एक्कासी नयाँ (घर) बनाउन त सक्दैन, कसरी बनाउँन सक्ला र!
  One can't make a house at immediately, how can it be made?
 • SAM
  land one need -xx stone oneneed -xx
  जमिन चाहियो, ढुङ्गा चाहियो।
  We need land, stones etc.
 • SAM
  now man only live -xx PART NEG- be.good 1PL -DAT PARTagain
  मान्छे मात्र बसेर त भएन, हामीलाई त फेरी
  The house is not sufficient for us.
 • SAM
  xx xx COP.xx xx COP.xx livestock put.in -xx oneneed -xx
  सामाडोक(पसुपाल्ने‍-खेतिगर्ने) भनेर फेरी गाईबस्तु हुल्नको लागी खोर पनि
  We need barn for livestock and storage.
 • SAM
  then livestock put - land oneneed -xx
  पशु पाल्नको लागी ‍एउटा ठाउँ चाहिएला।
  We need a place for livestock.
 • TSH
  elder.brother livestock -PL -LOC what NEG- become -xxCOP.xx
  दाईको गाईबस्तुहरुलाई केहि भएन?
  Has there been any damage to your livestock?
 • TSH
  NEG- become -xx COP.xx now
  यसपाली केहि भएन?
  Has there been any loss?
 • SAM
  livestock towards -LOC now what NEG- become winter snow -POSS3 -EMPH little effect do -xx except
  गाईबस्तुलाई चाहिँ केहि भएन, हिउँदमा हिँउले गर्दा केहि असर भएको भन्दा
  There is no damage to my livestock; but, this winter season posed
 • TSH
  earthquake -POSS effect NEG- do PART
  भुकम्पले केहि गरेन?
  The earthquake did not affect any livestock!
 • SAM
  earthquake -POSS PART effect NEG- make -PTCP
  भुकम्पले कहि असर गरेन।
  The earthquake did not affect livestock.
 • TSH
  then field -LOC
  अनि खेतहरु...
  Then, the cornfields?
 • SAM
  that time -LOC man -POSS livestock -DAT effect NEG- become -xx
  त्यतिबेला मान्छेको बस्तुहरुलाई केहि असर भएन। (उहँको श्रीमती)
  There has been no effect to people's livestock.
 • SAM
  field -LOC again effect except
  खेतलाई पनि केहि असर गरेन।
  It did not affect the cornfields as well.